Azokat az iratokat, melyeket postán továbbítunk a címzettnek, be kell vezetni a postakönyvbe, mely a postaküldemények feladójegyzékét tartalmazza. A postakönyv kiállítása a központi postázó feladata, ha a szervezeti egység maga foglalkozik a levelek érkeztetésével és feladásával, akkor az erre kijelölt személy végzi a postakönyv kiállítását. Szükség esetén a postán a postakönyvet alá kell íratni, a… Read More